tisdag 26 oktober 2010

EKOxen vill aktivt och medvetet skapa en så giftfri förskola som möjligt!

En viktig del i EKOxens ekologiska profil är att vara medveten om miljögifter och den inverkan de kan ha på barn. 
Vi vill aktivt och medvetet välja bort de material, föremål, leksaker, textiler och mat mm, som kan innehålla skadliga ämnen, så som flalater, flamskyddsmedel, fluorerade ämnen och bekämpningsmedel.
Dessa ämnen kan påverka hormonsystemet negativt, ge sämre immunförsvar och påverka den mentala utveckling negativt.
Barn är extra känsliga.
EKOxen vill skapa en så trygg och giftfri lekmiljö som det är möjligt, för barnen.
Vi vill använda oss av ekologiska färger, papper, leksaker, textilier, blöjor och mat.
Det går om man vill, och vi vill! :)
Det kanske kräver lite mer energi, lite mer eftertanke och lite mer pengar...men det tycker vi det är det värt.


Läs gärna mer om hur du skyddar ditt barn från miljögifter på sidan TRYGGA BARN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar