måndag 8 november 2010

EKOxens VISION !


EKOxens förskola vill bygga på en hållbar ekologisk, miljöinriktad och hälsosam grund där detta genomsyrar hela verksamheten, såväl i leken, maten, materialet och pedagogiken.  

Vi vill ge barnen ett miljötänk, där återvinning, kompostering och ekologisk mat samverkar. Ett verktyg att nå detta mål är att arbeta mot att få Grön flagg och sedan behålla denna. Tanken är att så småningom ha egen kompost och ett eget grönsaksland där barnen får hjälpa till att odla och sedan hjälpa till att tillaga det som odlats. Här kommer det pedagogiska köket och vardagsmatematik in; barnen får turas om att hjälpa till med maten, såsom att skära upp gurka, duka borden osv. 
 Grön Flagg

Förskolan kommer ha maxtaxa precis som kommunen, och öppettiderna 6.15-17.30.  Femtontimmarsbarnen går fem timmar tre dagar i veckan. Verksamheten utgår från den nya läroplanen 2011 för förskolan.

Verksamheten kommer att ske i både små och stora grupper. Daglig fysisk aktivitet och utevistelse är en självklarhet. Skapande, sång, musik, drama, rörelse kommer att ske både i de små grupperna och tillsammans i de stora.

Det är idag väl känt att maten har en stor betydelse för såväl fysisk tillväxt som inlärningsförmåga och humör. Vad vi äter påverkar hur vi mår och känner oss. Vi vill servera hälsosamma genomtänkta maträtter i syfte att ge barnen näringsrik och nyttig mat och lägga en bra grund för matvanor. Därför kommer EKOxen lägga stort fokus på maten, och den kommer lagas på förskolan i eget kök. Även brödet kommer bakas på plats. Vi kommer använda oss av ekologiska och, i den utsträckning det är möjligt, av närproducerade råvaror. Halvfabrikat kommer inte att förekomma. För att barnen ska få en naturlig källa till Omega-3 tänker vi servera fisk två gånger i veckan. Vi kommer lägga stor vikt på att använda fetter av bra kvalité, och undvika margariner, härdade fetter och transfetter. Frukt och grönt kommer serveras rikligen så att dessa livsmedel blir en naturlig del av barnens kost. Förskolan kommer vara KRAV-certifierad. Det uppmärksammas mer och mer att det förekommer kemikalier och hälsoskadliga ämnen i leksaker för barn, särskilt i plastleksaker och textilier. Därför vill EKOxens förskola använda sig av ekologiska, giftfria leksaker i så stor utsträckning som möjligt, och så långt det går att få tag i. Även färgpennor, kritor, målarfärg och papper kommer vara ekologiskt och miljömärkt.  Textilier, rengöringsmedel och blöjor likaså.


2 kommentarer:

  1. Har ni fått igenom erat förslag????
    Ska ni öppna en nu???

    SvaraRadera
  2. Så fort vi hittar en godkänd lokal startar vi upp.
    Tips på lokal tas tacksamt emot.

    SvaraRadera